Ett ELRÄTT Sverige – EIO

Uppdraget

Höj statusen för branschen så väl som för elektrikern. Se till att förädla varumärket ”elektriker”. Öka kännedomen, både externt och internt, för möjligheterna med den nya tekniken. Försök dessutom att höja engagemanget hos medlemsföretagen.Målgrupp

Internt: de egna medlemsföretagen; elektriker.
Externt: fem målgrupper: Företag, fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar och villaägare.

Strategi

Se till att inspirera istället för att informera och använd riktiga människor istället för teknik. Öka förståelsen internt om sambandet mellan av kunderna upplevd service och ökad försäljning. Visa på ett konkret sätt vilken nytta kunden har när denne anlitar dagens elektriker och använder sig av den nya tekniken. Se det som en långsiktig förändring och försök skapa en ”folkrörelse”.

Lösning

Först skapade vi ett gemensamt övergripande koncept, ELRÄTT, som alla inblandade i branschen kunde ställa sig bakom och även förstå. Vi lyfte fram dagens elektriker och den nya tekniken på ett mer lustfyllt och inspirerande sätt. ”Vanliga människor” fick beskriva nyttan ur sitt eget perspektiv. För att öka förståelsen och summera hela konceptets budskap i några få ord skapade vi en ny byline:

Din elektriker – framtidens teknik.

Resultat

Internt: Konceptet ELRÄTT är redan ett begrepp i den egna branschen och nästan 600 medlemsföretag jobbar idag aktivt med konceptet. Vi har startat en förflyttning mer mot arkitekt och konsult än ”bara kabeldragare”, vilket har gett självkänsla och stolthet bland elektrikerna.

Externt: Antalet unika besökare på elrätt.se är mycket stort, cirka 15 000 på tre månader. Man kan se ett kraftigt ökat intresse bland våra externa målgrupper. Kampanjen har fått uppmärksamhet i TV4 Nyhetsmorgon, och var dessutom nominerad som en av årets bästa kampanjer i Columbi Ägg.