En god värmländsk historia – Hemgården Chark

Uppdraget

Positionera om varumärket både bland konsumenter och handlare. Höja respekten för Hemgården och tvätta bort lågprisstämplen. Varumärket ska bli mer intressant för både konsument och handlare.

Målgrupp

Värmländska hushåll och den värmländska livsmedelshandeln.

Strategi

Hemgårdens produkter är av mycket hög kvalitet, många gånger mycket bättre än konkurrenternas. Genom att höja respekten kan man öka möjligheten att komma in på nya geografiska marknader och även lansera nya produkter. Därför ska vi lyfta fram företagets faktiska och äkta ambitioner samt tillföra mer mänsklig värme. Våga förändra och våga börja om. Se till att ta bort all känsla av lågprismärke. Behålla ena foten i tradition och historia, men skapa ett modernt uttryck i all kommunikation.

Lösning

Vi bytte profil på både förpackningar och företag. Tog avstamp i den unika historien och byggde in äktheten i både kommunikation samt på förpackningar. Dessutom var vi tydliga med företagets faktiska ambitioner – inga tillsatser, bra råvaror. En god, värmländsk historia fylld av mänsklig värme skapades.

Resultat

Handlare: Hemgården har blivit ett varumärke som efterfrågas av handlare i hela regionen. Omsättningen har ökat för hela företaget, och på vissa produkter med över 300 %. Man kan se att en tydlig expansion i omsättning, geografi och sortiment pågår. Detta tack vare att respekten för varumärket är stor i Värmland så väl som i hela landet. Varumärkets position har förflyttats från lågpris till ett aktat varumärke väl värt varenda krona.

Konsument: Efterfrågan, kännedom och respekt för varumärket har ökat. Hemgården har idag en mycket tydlig position som varumärket med kvalitet, äkthet och utan onödiga tillsatser. Det är helt enkelt en produkt värd lite mer än andra.