Ge knarket fingret –
Krogar mot Knark

Uppdraget

Ta fram en strategi och en kommunikationsplan som ska ligga till grund för all kommunikation framåt. Öka kännedomen om nätverket Krogar mot Knark.Målgrupp

Primär: Ungdomar mellan 18-24 (som går på krogen).
Sekundär: andra krogbesökare.

Strategi

Insikt: det finns inte något givet intresse för Krogar mot Knark inom den primära målgruppen. Därför är det viktigt att göra det enkelt och roligt att ta till sig KmK:s budskap. Engagera och få krogbesökaren att agera på plats, dvs. på krogen. Inte använda skrämselpropaganda utan istället humor. Få mottagaren att engagera sig med hjälp av ett verktyg som alltid finns tillgängligt – mobiltelefonen. Använda sociala medier som huvudkanal.

Lösning

Vi skapade tävlingen ”Ge knarket fingret” med tillhörande webbplats som användes som målplattform för kampanjen. Målgruppen uppmanades att ta en bild på sig själv när de gav knarket fingret och publicera den på kampanjwebben. De uppmanades sedan att dela sin bild i sociala medier och samla ”likes”. Flest likes vann tävlingen. Genom att ta målgruppen till webbplatsen kunde vi även informera målgruppen om nätverket.

För att driva trafik till webbplatsen gjordes ett ”toaevent” på de krogar som är medlemmar i nätverket. Dessutom annonserade vi på Spotify där vi kunde segmentera vårt budskap direkt mot vår primära målgrupp – alltså inget reklamspill.

Vi valde även att göra en större PR-insats i samband med kampanjen. Regional pressbearbetning gjordes för att prata om vårt ”toaevent”. Novus Opinion genomförde dessutom en undersökning om narkotika på krogen, som resulterade i en rapport.

Resultat

Kampanj: Över 400 krogar deltog i kampanjen med vårt ”toaevent”. På knappt en vecka hade kampanjwebben ”Ge knarket fingret” fler än 10 000 unika besökare. Under hela kampanjperioden (6 maj – 17 juni 2012) besökte över 20 000 unika besökare webbplatsen. Totalt fick kampanjen in över 250 tävlingsbidrag.

PR: Den regionala pressbearbetningen gav väldigt gott resultat. I de flesta regioner i Sverige där nätverket finns representerat, rapporterade de flesta medier om den nya kampanjen. Rapporten som baserades på Novus Opinions undersökning släpptes av Sveriges Radio Ekot och snappades snabbt upp av TT, vilket gjorde att vi fick mycket stor och bred spridning. Dessutom valde många medier att göra egna reportage om rapporten.