Hemlighetskampanjen – NWT

Uppdraget

Öka antalet prenumeranter genom att förändra bilden av NWT och öka i popularitet. På sikt föryngra målgruppen samt prenumeranten.

Målgrupp

Värmländska hushåll med personer i åldern 25 – 45 år.

Strategi

NWT behöver bli folkligare och mer närvarande i vardagen. Kommunikationen måste attrahera en mentalt yngre, mer medveten publik. Det handlar om att jobba med smart kommunikation, ibland lite mer oväntad.

Lösning

Först skapades fyra kärnvärden som kunde användas som interna verktyg för samsyn och förståelse. Utifrån dessa började vi sedan kommunicera med mer folklighet, mer humor och med mer mänsklig värme i utseende och språk. Det handlade mer om inspiration, än information om vad NWT har att erbjuda.

Resultat

Prenumerant: Under kampanjen som ägde rum vintern 2011 ökade antalet prenumeranter kraftigt, närmare bestämt med otroliga 5000. Idag gillar fler NWT mer än för två år sedan. Den lyckade marknadskommunikationen och arbetet med varumärkets förädling har också belönats av Marknadsföreningen i Värmland.

Annonsör: Närvaro och synlighet i vardagen har ökat. Populariteten hos prenumeranter har ökat, vilket gör att även lusten att annonsera i tidningen har ökat. NWT är en av de tidningar som klarat den tuffa digitala utmaningen allra bäst och behåller de flesta av sina annonsörer.